การทำงานของหัวจ่ายน้ำแบบฉีดไกล Hunter pop-up rotary เหมาะสำหรับพื้นที่สนามกว้าง หรือมีระยะที่เพียงพอการทำงานของหัวจ่ายน้ำแบบฉีดไกล Hunter pop-up rotaryการทำงานของหัวจ่ายน้ำแบบฉีดไกล Hunter pop-up rotaryการทำงานของหัวป๊อบอัพ เมื่อทำงานรดน้ำต้นไม้เสร็จซ่อนเก็บอยู่ใต้ผืนหญ้า
พื้นที่ให้บริการ
กรุงเทพ และปริมลฑล นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี พัทยา เขาใหญ่
หรือโทรติดต่อสอบถามได้ครับ

โทร.

089 510 9333

E-mail:

rama9park@gmail.com