หัวจ่ายน้ำแบบ Pop up Hunter PGP Ultra



พื้นที่สนามกว้าง หรือมีระยะที่เพียงพอ เราเลือกใช้ PGP Ultra ของ Hunter ผลิตในอเมริกา คุณภาพดีมาก








พื้นที่ให้บริการ
กรุงเทพ และปริมลฑล นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี
หรือโทรติดต่อสอบถามได้ครับ

โทร.

089 510 9333

E-mail:

rama9park@gmail.com