ตัวอย่างงานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Automatic Irrigation System)


ผลงานหน้า 1
ผลงานหน้า 2
ผลงานอีกมากมาย update ที่ Facebook


สปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ ใกล้คีรีมายา เขาใหญ่มินิสปริงเกอร์รดน้ำต้นเฟิร์น

มินิสปิงเกอร์ สเปรย์ รดน้ำต้นเฟิร์น บ้านพักตากอากาศ ใกล้คีรีมายา เขาใหญ่สปริงเกอร์รดน้ำไม้พุม และสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำต้นไม้พุ่ม และสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ ใกล้คีรีมายา เขาใหญ่สปริงเกอร์รดน้ำไม้พุม และสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำต้นไม้พุ่ม และสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ ใกล้คีรีมายา เขาใหญ่
สปริงเกอร์รดน้ำไม้พุม

สปิงเกอร์ รดน้ำต้นไม้พุ่ม และสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ ใกล้คีรีมายา เขาใหญ่

มินิสปริงเกอร์

มินิสปริงเกอร์ , สิ-ดาหลาสปา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมมินิสปริงเกอร์

มินิสปริงเกอร์ , สิ-ดาหลาสปา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ติดตั้งระบบดูดน้ำจากคลองเพื่อเติมลงในสระน้ำแบบอัตโนมัติ ใช้น้ำที่ผ่านการตกตะกอนและกรองเบื้องต้นกับระบบรดน้ำต้นไม้ ทั้งหมดทำงานโดยอัตโนมัติ
สปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หัวจ่ายน้ำเป็นแบบ pop-up ฝังดิน รุ่น PGP โดยฉีดเป็นลำน้ำสวยงาม และหมุนได้รอบตัวพื้นที่รดน้ำเป็นวงกลมโดยรอบ
สปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า

สปิงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า บ้านพักตากอากาศ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ผลงานหน้า 1
ผลงานหน้า 2
ผลงานอีกมากมาย update ที่ Facebook


**ภาพทุกภาพเป็นผลงานการทำงานของร้านไม้งาม คำเมือง ห้ามนำภาพไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นก่อนได้รับอนุญาต **
พื้นที่ให้บริการ
กรุงเทพ และปริมลฑล นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี
หรือโทรติดต่อสอบถามได้ครับ

โทร.

089 510 9333

E-mail:

rama9park@gmail.com